Co je JÓGA ŽIVA …

 

… je to uvědomování si a cítění ENERGIE ŽIVOTA, ŽIVY, v nás a kolem nás, v našem těle a v přírodě …

 

… to, že my sami jsme tím životem, tou energií, tou živou Živou …

… to, že vše je v neustálém pohybu a proměně a my jsme součástí té proměny a i sami se stále vyvíjíme …

… jsme součástí cyklické proměny přírody během roku. Proměňující se energie KOLA ROKU na nás působí a my můžeme plout s nimi souladu … a taky nám ukazují, jakými proměnami, fázemi, my ženy procházíme během našeho života, v KOLE ŽIVOTA

 

JÓGA ŽIVA jsou setkávání v ŽENSKÉM KRUHU na vlnách energie kola roku. Scházíme se v čase přechodu, kdy se loučíme s jedním obdobím roku a vítáme období další. Naše setkání jsou oslavou aktuálního času a aktuálního života. Propojujeme se s živly tohoto času, jeho patronkami, bohyněmi a ženskými archetypy. Připomínáme si témata, která k tomu kterému času patří, a v ženském kruhu sdílíme, jak je prožíváme.

Ale když nebudeš chtít, ani nemusíš mluvit … můžeš jen BÝT. Být přítomná, uvolněná, plně vnímající sama sebe, užívat si tep svého vlastního života a nechat k sobě jen připlouvat to, co Tě osloví.

 

A co tedy můžeš na setkání JÓGY ŽIVY čekat? „Co budeme dělat?“

… na začátek se určitě UVOLNÍME, odpoutáme od všeho, co bylo, i toho, co bude.

… budeme cvičit JÓGOVÉ ASÁNY, které nám umožní skrze prožitky v těle, v jeho uvolněnosti, s otevřenou myslí a srdcem, lépe se propojit s energií času a jeho tématy a především samy se sebou! Tyto pozice můžeš cvičit, i když jsi třeba dosud nikdy na józe nebyla.

 … těmito asánami a díky mocnému a blahodárnému DECHu oslovíme své ŽENSTVÍ.

… vstoupíme do hlubšího kontaktu s NAŠÍ PÁNVÍ, rozproudíme energii v ní, podpoříme svou ženskou a tvořivou sílu.

… někdy budeme TANČIT … ale neboj, nečekají nás žádné přesné kroky a variace … jen intuitivní pohyb přesně podle Tvých pocitů a potřeb … každý pohyb je ten správný.

… někdy budeme MEDITOVAT … i tanec je meditací …

… někdy budeme TVOŘIT

… a skoro vždy završí naše setkání společný RITUÁL k uctění aktuálního času a života.

 

UŽIJEME SI KRÁSNÝ VEČER v plném prožitku TADY a TEĎ … protože jen tady a teď se počítá … protože jen tady a teď žijeme … protože jen tady a teď proudí ŽIVA v nás a ŽIVOT námi dýchá …

 

Jsi srdečně zvána, ŽENO.

 

 

 

 

 

DALŠÍ  J Ó G A   Ž I V A  se uskuteční 28. listopadu 2023

 

Bližší informace přidáme.